@{{ user_rate = 0 }}

آرزوهای دست ساز: روایت داستانی از شکل گیری شرکتی دانش بنیان در حوزه فناوری های الکترونیکی و کامپیوتریروند ها : #کتاب،

زمینه ای که بچه ها وارد آن شده بودند، زمینه ی حساس و مهمی بود و تجهیزات مورد نیازشان کارکرد دوگانه داشت. هم در کارهای معمولی از آن استفاده می شد و هم در سامانه های فضایی، موشکی و راداری. اوایل تازه کار بودند و از این مسائل اطلاعی نداشتند. از خیلی چیزها اطلاع نداشتند؛ نه از تحریم های داخلی، نه از تحریم های خارجی. هرچقدر حساسیت بیشتر می شد، تحریم ها شدیدتر می شد. هرچقدر تحریم ها شدیدتر می شد، کار سخت تر می شد.

هر چقدر کار سخت تر می شد، نگرانی شان بیشتر می شد. اما نگرانی از تحریم های خارجی بی جهت بود، چون دور زدنشان ساده تر از آن چیزی بود که فکرش را می کردند. مسئله ی اصلی تحریم های داخلی بود. تحریم های داخلی را چگونه باید دور می زدند!؟

خلاصه کتاب

روایت داستانی از شکل گیری شرکتی دانش بنیان در حوزه فناوری های الکترونیکی و کامپیوتری
– روایتِ پیشرفت و تجربه زیسته ای از جنبش دانشجویی
– آرزوهای دست ساز؛ شروع فصل جدیدی از تاریخ نگاری انقلاب اسلامی در قالب تاریخ شفاهی پیشرفت.
– در این کتاب می خوانید که چگونه تعدادی دانشجو بر خلاف فضای رخوت انگیز و نامطلوب دانشگاه، می توانند اهداف و آرمان های خودشان را دنبال کنند و به موفقیت برسند.


برش هایی از کتاب
  • دوران جنگ، پشت جبهه ها فقط نمی نشستند دعا بخوانند و بگویند الهی صدّام بمیرد؛ بلند می شدند و تیر میزدند. آن بلندشدن و تیر زدن، امروز این کار و تلاش و امیدواری است. ولی اینکه آن تیر بخورد به پیشانی دشمن، دست خداست. تکلیف ما این است بلند شویم، حرکت کنیم و تا می توانیم با دقت تیر بزنیم؛ با تمام وجود بایستیم. وقتی اینکار را با نیت درست و خالصانه انجام بدهیم، آن وقت است که به لطف و هدایت خدا همه کارها به نتیجه می رسد. آرزوهای دست ساز / ماجرای شکل گیری یک شرکت دانش بنیان ص ۱۴۲
  • از همان کودکی به صورت ناخودآگاه 《تحلیل کردن》را به حفظ کردن طوطی وار ترجیح می داد، اما طبق معمول در سیستم آموزشی موجود، برای تحلیل کردن کسی تره هم خُرد نمی کند و همه چیز تابع حفظیات است و ملاک و معیار نمره. هرکسی زیادتر حفظ کند و نمره بیشتری بگیرد، شاگرد با استعدادتری تلقی می شود. آرزوهای دست ساز (ماجرای شکل گیری یک شرکت دانش بنیان) ص ۲۲