@{{ user_rate = 0 }}

ریز فناوری هاروند ها : #کتاب،

ریز فناوری ها

دکتر افشین رشید 67 صفحه

انتشارات کتاب سبز

کتاب ریز فناوری‌ها برگرفته از اعصاب مغز انسان نوشته‌ی افشین رشید، به مبحث MEMS‌ها می‌پردازد. MEMS یک فناوری است که اجازه توسعه محصولات هوشمند، تکمیل توانایی محاسباتی میکرو الکترون‌ها با در نظـــر گـــرفتن قابلیت‌هـــای میکروسنـــسورها و میکرو محرک‌هـا و توســعه فــضای ممکـن طراحــی و استفاده را می‌دهد.

خلاصه کتاب

در بخشی از کتاب ریز فناوری‌ها برگرفته از اعصاب مغز انسان می‌خوانیم:
اگر چه وسایل MEMS خیلی کوچک‌اند (مثلا MEMS دارای موتورهای الکتریکی کوچکتر از قطر موی انسان است ولی اهمیت فناوری MEMS فقط به اندازۀ آن‌ها مربوط نمی‌شود. علاوه بر این، MEMS فقط به پایه سیلیکونی محدود نمی‌شود، هرچند سیلیکون به دلیل داشتن خواص عالی به یک انتخاب جالب توجه برای مصارف مکانیکی با کیفیت با تبدیل شده است.


برش هایی از کتاب
  • اگر چه وسایل MEMS خیلی کوچک‌اند (مثلا MEMS دارای موتورهای الکتریکی کوچکتر از قطر موی انسان است ولی اهمیت فناوری MEMS فقط به اندازۀ آن‌ها مربوط نمی‌شود. علاوه بر این، MEMS فقط به پایه سیلیکونی محدود نمی‌شود، هرچند سیلیکون به دلیل داشتن خواص عالی به یک انتخاب جالب توجه برای مصارف مکانیکی با کیفیت با تبدیل شده است.