@{{ user_rate = 0 }}

اختلال یادگیریروند ها : #کتاب،

اختلال یادگیری

الهه اکبری 110 صفحه

انتشارات نظری

تجربیات متخصصین بالینی نشان می‌دهد که عدم همکاری مناسب والدین و اولیای مدرسه یکی از مهمترین مشکلات در درمان این کودکان است، که به طورجبران ناپذیری بر راهکارهای درمانی تأثیر نامناسب می‌گذارد. معمولاً علت این عدم همکاری، نداشتن اطلاعات لازم درباره‌ی اختلال یادگیری و نگرش نامناسب نسبت به کودکان مبتلا می‌باشد. هدف از تدوین این کتاب، ارائه اطلاعاتی درباره ماهیت اختلال، علت شناسی و درمان آن به زبان ساده است که بتواند مورد استفاده مؤثر والدین و مربیان کودک، معلمان و دانشجویان رشته‌های روان شناسی، گفتار درمانی، علوم تربیتی و کار درمانی قرار بگیرد.

برش هایی از کتاب