فرانس فیتزجرالد، نویسنده سرشناس آمریکایی، مشاهداتش در ایران را در سال ۱۳۵۳ در مقاله ای به نام 《به شاه هرچه می خواهد بدهید!》که در مجله آمریکایی هارپر چاپ شده، آورده است: وضعیت ایران، به طورکلی، به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد؛ به این دلیل که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده است... .ثروت کشور بیشتر به سوی خودروهای شخصی و نه اتوبوس! کالاهای مصرفی و نه بهداشت! و به سوی حقوق سربازان و پلیس کشور و نه آموزگاران! سرازیر شده است.