مهدی باکری را خیلی دوست داشت.خرابش بود.از آن جمله اش که گفته بود:«دلم می خواهد مفقودالاثر شوم تا جنازه ام حتی یک متر از زمین خدا را اشغال نکند»،خیلی خوشش می آمد. بهم می گفت:«مهدی باکری باید خیلی شلاق عرفان را خورده باشد که چنین جمله ای را گفته باشد.»