مسجد دیگر جای نشستن نداشت. پر از مهمان های عروسی بود. قرار بود بعد از نماز، عقد پسرعمو و دخترعمو خوانده شود. عقد علی(ع) پسر ابی طالب و فاطمه (س)دختر محمد (ص) رسول خدا. همهمه‌ای بود. پیامبر شروع به صحبت کرد. همه ساکت شدند. قبل از خواندن خطبه عقد گفت: « این افتخار فقط برای فاطمه است که صیغه عقدش را جبرئیل پیشاپیش، روبه روی صفحه فرشتگان و در آسمان چهارم خوانده است. » ای مردم و بزرگان قریش! من به خواستگاری تان از فاطمه پاسخ «نه» ندادم بلکه این خداوند بود که شما را نپذیرفت. جبرئیل بر من نازل شد و گفت :«خداوند فرموده اگر علی(ع) را برای فاطمه(س) نیافریده بودم تا روز قیامت از آدم ابوالبشر، شوهر و همسری هم تراز فاطمه پیدا نمی شد.