تهذیب و تزکیه نفس، از برترین واجباتی است که خداوند متعال سعادت آدمی را در گرو آن نهاده است. بی تردید، انجام این وظیفه سترگ، جز با برنامه ریزی دقیق عبادی و استفاده بهینه از زمان و لحظه لحظه های عمر در پرتو تعالیم قرآن و اهل بیت (ع)